Fødsel

Et barns fødsel vil automatisk blive registreret via sygehus og / eller jordmoder.
Hvis fødslen ikke er sket på sygehuset og uden en jordmoders tilstedeværelse, skal man selv sørge for at barnet bliver registreret. Dette skal ske senest 14. dage efter barnets fødsel på www.borger.dk
 

Faderskab og fælles forældremyndighed

Gifte forældre får automatisk fælles forældremyndighed.
Er forældrene ikke gift skal man senest 14 dage efter fødslen anmelde faderskabet med en ”Omsorgs og Ansvarserklæring” via www.borger.dk. Denne erklæring skal signeres med Nem-ID – få mere oplysning på borger.dk