Gravstedsformer på Filskov Kirkegård

Traditionelle grusbelagte gravsteder til kister og urner.

Her har du mulighed for selv at passe gravstedet, eller vi kan gøre det for dig. Du kan plante og anlægge bede som du ønsker, bare du holder god afstand til gravstedshækken. Mindesten skal opstilles så de ikke er til fare for personale og besøgende. Dette er gravstedsejers ansvar.

Disse gravsteder er markeret med grønt på de nedenstående kort. Gravsteder uden farve på kortet, omlægges til park, og kan derfor ikke længere købes.

 

 

Plade i plæne til kister og urner.

Da disse gravsteder ligger i plænen, er betaling for pasning obligatorisk. Der kan være 1-2 vaser i jorden hvor du kan stille buketter. Det er ikke tilladt at stille figurer og andet i vækstsæsonen. Det er i vintermånederne, hvor vi ikke slår græs, tilladt at stille lanterner på gravstedet. Der gælder særlige regler for størrelse og form på mindesten.

Vi har i 2020 taget nye områder i brug til plade i plæne. Med takshæk omkring vil du her få fornemmelsen af at opholde dig i et rum, hvor du evt. kan sidde på bænken og mindes. Disse gravsteder er markeret med rødt på kortet her under.

Kombinationsgravsted.

Et kombinationsgravsted er delvist udlagt i græs, og der er derfor obligatorisk betaling for pasning. Den del som ikke er græs står til din disposition, på samme måde som et traditionelt grusbelagt gravsted. Der kan være begrænsning på størrelse på mindesten. Disse gravsteder er markeret med gult på nedenstående kort.

 

 

Anonyme grave.

De anonyme grave ligger længst mod syd på kirkegården (udenfor ovennævnte kort). Buketter, kranse og andet kan placeres på belægningen ved stenen: Kendt af gud.

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Henvendelse om erhvervelse og fornyelse af gravsteder,

samt vedligeholdelsesaftaler sker til graver:

Britt Hygum Pedersen

Omme Landevej 5-7, 7200 Grindsted

40968035

Filskovkirke@gmail.com