Filskov Kirkes historie

 

Filskov sogn hørte ligesom Blåhøj sogn oprindelig til Sdr. Omme sogn, og blev kaldt Sdr. Omme Øster sogn.

Kirkerne blev bygget i 1877. Det første spadestik blev gravet den 22. marts – og begge kirker blev indviet den 14. oktober. Begge kirker er opført efter tegninger af arkitekt L.A. Winstrup.

De er er opført med massive 80 cm tykke mure af mark sten med tegn omkring vinduer og buer, alt pudset med cement. Kirkerne er hvidkalkede, og begge er oprindelig bygget uden klokketårn, og begge med bræddeloft. Kirkerne bestod oprindeligt af: skib, kor og våbenhus. Den eneste forskel på de to kirker er, at våbenhuset i Blåhøj vender mod syd mens det i Filskov vender mod nord. Skibets indvendige dimensioner er: 12x 7,9m, korets 4,6x4,95 og våbenhusets 3,2x3,15.

En enorm indsats fra befolkningen gjorde det muligt at rejse to kirker i et område befolket af hede-bønder. Egnens bønder kørte mark sten til byggeriet. De større gårde stillede en dag om ugen en karl og et spand heste til rådighed under byggeriet. Kirkerne fungerede som annekskirker til Sdr. Omme sogn indtil 1. januar 1911, hvor de blev selvstændige sognekirker i samme pastorat.

Filskov kirkes tårn er fra 1929, skænket af sognets store velgører, grosserer Anton Moustgaard, Filskov.

De originale tegninger til tårnbyggeriet er ophængt i tårnet.

I 1911 fik kirken sit første orgel med 3 stemmer. Senere blev det udvidet til 5. Det nuværende orgel med 8 stemmer er fra 1982 bygget af Bruhn & Søn.

I 1971 blev kirken gennemgribende restaureret. Såvel alter, altertavle, knæfald og prædikestol blev kasseret og erstattet af nyt i lys lakeret egetræ. Heldigvis bevarede man det gamle inventar i tårnværelset. Ved restaureringen i 1971 fik kirken også en farvestrålende mosaik i korets øst-væg. Kunstneren bag er Svend Linstow, Kolding. Mosaikken gav han navnet ”Skabelsen”, men i daglig tale kaldes den ”Gudsøje”. Mosaikken fungerer som alterudsmykning og skaber et smukt lys i kirken.

I 1983 blev en model af Grønlandsskibet ”Nordlyset” ophængt i kirken, udført og skænket af Hans Damgaard, Filskov.

I 1997 blev kirken endnu engang renoveret. Den gamle prædikestol blev fundet frem og genopstillet. Prædikestolen blev malet, og samtidig blev alt inventaret malet af kunstneren Ivan Hagner. Kirken fik også en ny granit døbefont. Midlerne til denne blev bl.a. skaffet gennem hustandsindsamling i sognet.

I kirkens tårn er der et lille museum, hvor noget af kirkens oprindelige inventar er, samt inventaret fra restaureringen fra 1971. Museet er åbent i dagtimerne – og alle er velkomne.