Kirkelivet ved Blåhøj Kirke

Midt i det flade landskab – sådan lidt for sig selv, på det der engang angiveligt skulle være en blåbær høj – ligger Blåhøj kirke. Hvid og smuk ligger den. Man skal vide, hvor den er, for den ligger lidt uden for ”Alfarvej”.

Men det er der heldigvis også mange, der gør – altså ved, hvor den er – og benytter sig af. For trods sin lidt ”øde” beliggenhed, er der et godt kirkeliv i og ved Blåhøj kirke.

Traditioner og sædvaner har ændret sig, siden kirken blev bygget og stod færdig i 1877. Vi har i mange år været vant til, at kirkelivet er noget, som foregår søndag formiddag, eller når nogen skal vies og begraves. Sådan var det da også, da Blåhøj og Filskov kirker blev bygget for 140 år siden.

Det ser anderledes ud i dag i 2017. Både søndags gudstjenesterne – bryllupperne og begravelserne foregår naturligvis stadigvæk. Men derudover, foregår der meget forskel- ligt ved Blåhøj kirke, der også giver liv i kirken på helt andre tidspunkter end søndag formiddag.

Gennem de 18 år jeg har været en del af livet ved Blåhøj kirke, synes jeg, at vi med rette og med stolthed kan sige, at vi har været dygtige til at følge med tiden og i praksis vise, at kirken ikke er en sovende institution, men en levende kirke bygget af levende sten.

Høstgudstjenester

Høstgudstjenester

Traditionen tro holder vi her på landet høstgudstjeneste engang i september. Konfirmanderne og deres forældre er i den anledning, direkte involveret i høstgudstjenesten, da det hvert år er dem, som pynter kirken til høst. På den måde får både konfirmander og forældre medejerskab af kirke og gudstjeneste. Vi andre får til gengæld – år efter år – en meget smukt pyntet kirke. Desuden medvirker konfirmanderne også på den måde, at de til anledningen har skrevet bønner, som jeg læser op som høstgudstjenestens afslutning. Efter høstgudstjenesten er der høst café, hvor der bydes på hjemmebag og kaffe/juice.

 

De 9 læsninger

De 9 læsninger

Vi afholder også hvert år ”De 9 læsninger”. Det er en stemningsfuld aften og en dejlig musikalsk juleoptakt. Det særlige ved disse aftener er, at de for største delen er båret af lokale kræfter, der medvirker, både på musiksiden og som tekstlæsere. Blåhøj kirke er fyldt til bristepunktet, når vi holder ”De 9 læsninger”.

 

Spaghettigudstjenester

Spaghettigudstjenester

Spaghettigudstjenester” ved Blåhøj kirke er også blevet et tilløbsstykke, hvor vi nemt kan mønstre 100 børn med voksne, som fylder kirken og efterfølgende fylder konfirmandstuen og stuerne i privaten, når vi samles for at spise sammen. Det er en gudstjeneste form, som er blevet taget godt i mod af børnefamilier, og som passer ind i et moderne familie liv, der ofte er præget af travlhed. Her tilbyder vi en stund, hvor vi samles i kirken om noget vigtigt, og efterfølgende klarer vi aftensmaden for dem, så de ikke skal tænke på det, når børnene skal hjem og i seng.

 

Kyndelmissegudstjeneste

I flere år har vi haft ”Kyndelmissegudstjenester”, hvor kirken fyldes med levnende lys og vi hører tekster og synger salmer om ly- set, der langsomt er på vej tilbage.

Som et nyt tiltag har vi også: ”Påskesang” i kirken i samarbejde med Blåhøj skole, hvor vi glæder os over det gode ”skole-kirke- samarbejde”. Skolen arbejder i tiden op til påske med emnet ”Påske”, og så kommer eleverne i kirken til en gudstjeneste helt på deres præmisser.

Konfirmandgudstjenester

Konfirmandgudstjenester

Vi holder også gudstjenester som retter sig mod de unge – nemlig når årets konfirmander arbejder med og planlægger deres egen gudstjeneste, der plejer at være i det tidlige forår som afslutning på deres konfirmationsforberedelse. Disse gudstjenester ligger også på hverdags aftener, og er en anderledes form for gudstjeneste, idet kirken fyldes med rockmusik og musik videoer i blandet salmesang og bibeltekster. Det er konfirmanderne selv som medvirker ved læsning af tekster og præsentation af gudstjenesten.

 

Aftensang

For et par år siden indførte vi begrebet: ”Aftensang” i Blåhøj kirke. Nogle af aften guds- tjenesterne om søndagen blev rykket til kl. 19.00, og scenografien i kirken er lidt ander- ledes i det vi rykker væk fra bænkene og stil- ler stole op, og skaber ”rum i rummet” og forsøger at gøre rummet mere nærværende ved at ”rykke sammen”. Denne aften bruger vi kun klaveret, og kirken er kun oplyst af le- vende lys, og hensigten er at give plads til eftertanke. Det er en gudstjenesteform, der er ved at vinde indpas, og som er godt besøgt.

Baby og Minisalmesang

Baby og Minisalmesang Baby og Minisalmesang

 

Vi har også baby-salmesang, som er blevet et meget populært tilbud blandt sognets spædbørnsfamilier. 2 gange om året – forår og efterår – fyldes kirken 8 formiddage af spæd- børn ifølge med en voksen, hvor musik og salmesang og sansestimulation er i højsæde.
”Minisalmesang" foregår en hverdags eftermiddag for de 1-3 årige. Minisalmesang er en musikalsk legestue, med bibelske fortællinger og sange fra kirkens verden, hvor vi ønsker at give børnene og de voksne et musikalsk samvær og nærvær i kirken blandet med leg og bevægelse.
 

Sommerfest

Én gang om året rykker kirken udenfor og holder friluftsgudstjeneste, som vi har lagt i præstegårdshaven i forbindelse med vores sommerfest. Det er også et kæmpe tilløbs- stykke, hvor haven kan rumme op til 90-100 sommerglade børn og voksne.

Så, alt i alt, har kirkelivet det rigtig godt i Blåhøj – her  næsten 150 år efter, at kirken stod færdig, sådan lidt for sig selv – uden for ”Alfarvej” på den lille Blåbær høj.