Blåhøj Kirkes historie

Blåhøj sogn hørte ligesom Filskov oprindelig til Sdr. Omme sogn, og blev kaldt Sdr. Omme Øster sogn.

Kirkerne blev bygget i 1877. Det første spadestik blev gravet den 22. marts – og begge kirker blev indviet den 14. oktober. Begge kirker er opført efter tegninger af arkitekt L.A. Winstrup.

De er er opført med massive 80 cm tykke mure af mark sten med tegn omkring vinduer og buer, alt pudset med cement. Kirkerne er hvidkalkede, og begge er oprindelig bygget uden klokketårn, og begge med bræddeloft. Kirkerne bestod oprindeligt af: skib, kor og våbenhus. Den eneste forskel på de to kirker er, at våbenhuset i Blåhøj vender mod syd mens det i Filskov vender mod nord. Skibets indvendige dimensioner er: 12x 7,9m, korets 4,6x4,95 og våbenhusets 3,2x3,15.

En enorm indsats fra befolkningen gjorde det muligt at rejse to kirker i et område befolket af hede-bønder. Egnens bønder kørte mark sten til byggeriet. De større gårde stillede en dag om ugen en karl og et spand heste til rådighed under byggeriet. Kirkerne fungerede som annekskirker til Sdr. Omme sogn indtil 1. januar 1911, hvor de blev selvstændige sognekirker i samme pastorat.

Blåhøj kirke fik sit navn fra den høj, den blev bygget på. Sandsynligvis har højen været bevokset med blåbær.

Den første altertavle, der nu hænger som billede i skibet, forestiller Martha og Maria. Den er en kopi af A. Dorph. Den nuværende altertavle er et maleri, som fabrikant Wohlert, Aarhus i 1941 skænkede til kirken. Billedet er malet i Rom i 1872 af Elisabeth Jerichau Baumann, og hedder: ”De kristelige martyrinder i Roms katakomber”.

I forbindelse med 100årsjubilæet i 1977 blev kirken gennem restaureret. I den forbindelse blev der samlet ind i sognet til en dy døbefont af granit. Døbefonten er udført af Jens Gudnason, Give. Alter krucifikset er udført af Nis Schmidt, Bramdrupdam og skænket af en bestyrelse i Blåhøj.

Det nuværende orgel er fra 1993 og har 9 stemmer og med to manualer. Det er bygget af Frobenius.

Tårnet er til dels opført i 1996 for penge, der blev samlet ind i sognet i sommeren 1945 i taknemlighed over krigens afslutning. Det indsamlede beløb kunne dog ikke dække udgifterne, så man besluttede at sætte pengene i banken. Selv om pengene voksede i banken, kunne de heller ikke i 1996 dække alle udgifterne til tårnet. Da tårnet stod færdigt i 1996, indeholdt det oprindelig nederst et dåbsværelse og et toilet, ligesom man benyttede tårnet som kirkens anden indgang. På 1. sal var der arkiv, og øverst et klokkerum med to klokker.

I 2019 blev kirken igen renoveret. Arkitekt var Thomas Meedom-Bæch, Viborg. Alt inventaret er malet. Knæfaldet er ombygget en smule, så den har fået et lettere udtryk. Alterbordet er bygget op af mursten og pudset, og har fået en smuk egetræsbordplade.

Døråbning fra skib til tårn er gjort bredere således, at tårnets underetage nu kan rumme ekstra siddepladser. Tårnets oprindelige indgangsdør er muret til. Tårnrummet bruges endvidere til undervisningslokale, kor- og samlingsrum ved forskellige arrangementer. Der er etableret en ny trappe op til tårnets 1. sal, der fungerer som køkken, mødelokale og depotplads.