Prisliste Filskov Kirkegård

Priser gældende for 2023.

Er afdøde medlem af folkekirken ydes der tilskud til erhvervelse og fornyelse af gravsted, benyttelse af kapel, gravkastning og urnenedsættelse.

 

Erhvervelse og fornyelse af gravsted:

 

                                                                        Medlem af folkekirken                          ikke medlem

Erhvervelse pr. kisteplads                                 20 kr./år                                    606,94 kr./år

Erhvervelse urnegravsted                                10 kr./år                                     254,36 kr./år

Erhvervelse betales for antal år ifølge fredningstidens løbetid.

 

Fornyelse pr. kisteplads                                      0 kr.                                         606,94 kr./år

Fornyelse urnegravsted                                      0 kr.                                         254,36 kr./år

 

Anlæg/omlægning og reetablering af gravstedet efter en begravelse/bisættelse påhviler gravstedsejeren. Kirkegården udfærdiger gerne tilbud på sådanne opgaver.

___________________________________________________________________________________________________________

Fredningsperiode:

Fredningstiden er ved kistebegravelse 30 år, for urner 10 år.

Barnegrav indtil 10 års alder, er 10 år.

___________________________________________________________________________________________________________

Gravkastning og benyttelse af kapel:

 

                                                                                       Medlem af folkekirken                           ikke medlem

Gravkastning voksengrav                                              0 kr.                                                    6516,37 kr./stk.

Gravkastning barnegrav                                                 0 kr.                                                    4100,28 kr./stk.

Urnenedsættelse                                                                0 kr.                                                     604,02 kr./stk.

Benyttelse af kapel                                                            0 kr.                                                     1664,84kr./stk.

___________________________________________________________________________________________________________

Vedligeholdelse af gravsteder med obligatorisk vedligehold:

Specielt for parkområderne gælder, at gravstederne er en del af et anlæg, som kirkegården altid vil stå for vedligeholdelsen af. Derfor skal der betales forud for vedligeholdelse for hele fredningsperioden.

Gravsteder med obligatorisk vedligehold:

Kombinationsgravsted 1 kisteplads                                         948,49 kr./år

Kombinationsgravsted 2 kistepladser                                  1264,64 kr./år

Kisteplads med plade i plæne                                                       632,33 kr./år  

2 kistepladser med plade i plæne                                               758,80 kr./år

Urneplads med plade i plæne (2 Urner)                                 505,86 kr./år

Anonym grav kiste                                                                               225,18 kr./år

Anonym grav urne                                                                               135,10 kr./år

 

Vase til plade i plæne kan tilkøbes for kr. 270,00 pr. stk.

___________________________________________________________________________________________________________

Vedligeholdelse af gravsted:

Man kan selv passe sit gravsted, eller indgå en aftale med kirkegården om pasning.

 

Vedligeholdelse årlig aftale:

1 kisteplads                      844,40 kr./år

2 kistepladser                  1125,88 kr./år

3 kistepladser                  1407,34 kr./år

Urnegravsted                    562,93 kr./år

Faktura for årlig vedligehold udsendes i januar.

 

Vedligeholdelse flerårig aftale (legat):

1 kisteplads                       948,49 kr./år

2 kistepladser                  1264,64 kr./år

3 kistepladser                  1580,81 kr./år

urnegravsted                     758,68 kr./år

Den reelle pris for flerårige aftaler vil blive beregnet ud fra aftalens løbetid.

___________________________________________________________________________________________________________

Forårs- og sommerblomster:

Stedmoderblomster plantes sidst i marts/først i april. Isbegonier plantes i juni. For begge gælder at der betales efter aftalt antal. Der ydes ikke grogaranti.

Stedmoderblomster:      20,18 kr./stk.

Isbegonier:                             20,31 kr./stk.

___________________________________________________________________________________________________________

Granpyntning:

Granpyntning tilbydes til alle gravstedsformer.

 

1 kisteplads                                          701,58 kr./år

2 kistepladser                                      935,45 kr./år

3 kistepladser                                     1169,30 kr./år

4-5 kistepladser                                  1403,15 kr./år

Kombinationsgravsted                   467,73 kr./år

Kvadrat                                                   701,58 kr./år

Urnegravsted                                      467,73 kr./år

Plade i plæne                                       242,63 kr./år

___________________________________________________________________________________________________________

Kirkegårdens timelønssats:              503,35 kr./time.

Alle priser er inklusive moms. Der tages forbehold for trykfejl.

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Vejledning om gravstedspleje og vedligeholdelse i Grene Provsti:

 

                                                                              LEGAT           ÅRLIG REGNING                PRIVAT

Renholdelse                                                           Incl.                          Incl.                            Tilkøb

Beskæring                                                              Incl.                          Incl.                            Tilkøb

Supplering af grus                                              Incl.                          Incl.                            Tilkøb

Rensning og opretning mindesten            Incl.                          Incl.                            Tilkøb

Opretning efter jordsætning                        Incl.                          Incl.                            Tilkøb

Fjernelse af visne buketter og andet         Incl.                          Incl.                            Tilkøb

Fornyelse af udgåede planter                       Incl.                         Tilkøb                          Tilkøb

Fornyelse af forvoksede planter                 Incl.                         Tilkøb                          Tilkøb

Omlægning af gravsted                                    Tilkøb                      Tilkøb                         Tilkøb

Rydning og omlægning begravelse           Tilkøb                      Tilkøb                         Tilkøb

Rydning ved udløb                                               Incl.                         Tilkøb                          Tilkøb

 

Ydelser:

Forårs- og sommerblomster(tilkøb af vanding er obligatorisk):Planter, plantning, gødning, fjernelse

Granpyntning: Materialer, vedligehold granpynt, fjernelse

 

Ydelser vedr. § 37                                                           Medlem af folkekirken      ikke medlem

Gravning, tilkastning og planering af kistegrav      100 % rabat                      Ingen tilskud

Urnenedsættelse                                                                    100 % rabat                      Ingen tilskud

Benyttelse af kapel                                                                 100 % rabat                      Ingen tilskud

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Henvendelse om erhvervelse og fornyelse af gravsteder,

samt vedligeholdelsesaftaler sker til graver:

Britt Hygum Pedersen

Omme Landevej 5-7, 7200 Grindsted

40968035

Filskovkirke@gmail.com