Prisliste Filskov Kirkegård

Priser gældende for 2024.

Er afdøde medlem af folkekirken ydes der tilskud til erhvervelse og fornyelse af gravsted, benyttelse af kapel, gravkastning og urnenedsættelse.

Alle priser er inklusive moms. Der tages forbehold for trykfejl.

Det er en fordel at læse prislisten på pc, da opstillingen ser underlig ud på telefon.

 

Erhvervelse og fornyelse af gravsted:

 

                                                                       Medlem af folkekirken                 Ikke medlem

 

Erhvervelse pr. kisteplads                                  20,62 kr./år                            625,76 kr./år

 

Erhvervelse urnegravsted                                  10,31 kr./år                            262,25 kr./år

                 

Erhvervelse betales for antal år ifølge fredningstidens løbetid.

 

 

Fornyelse pr. kisteplads                                      0 kr.                                         625,76 kr./år

 

Fornyelse urnegravsted                                      0 kr.                                         262,25 kr./år

 

Fornyelse foretages for minimum 5 år.

Anlæg/omlægning og reetablering af gravstedet efter en begravelse/bisættelse påhviler gravstedsejeren. Kirkegården udfærdiger gerne tilbud på sådanne opgaver. Fornyelse kan laves for minimum 5 år

___________________________________________________________________________________________________________

Fredningsperiode:

Fredningstiden er ved kistebegravelse 30 år, for urner 10 år.

Barnegrav indtil 10 års alder, er 10 år.

___________________________________________________________________________________________________________

Gravkastning og benyttelse af kapel:

 

                                                                                       Medlem af folkekirken                           ikke medlem

Gravkastning voksengrav                                              0 kr.                                                    6718,38 kr./stk.

Gravkastning barnegrav                                                 0 kr.                                                    4227,39 kr./stk.

Urnenedsættelse                                                                0 kr.                                                      622,74 kr./stk.

Benyttelse af kapel                                                            0 kr.                                                    1716,45 kr./stk.

___________________________________________________________________________________________________________

Vedligeholdelse af gravsteder med obligatorisk vedligehold:

Specielt for parkområderne gælder, at gravstederne er en del af et anlæg, som kirkegården altid vil stå for vedligeholdelsen af. Derfor skal der betales forud for vedligeholdelse for hele fredningsperioden.

Gravsteder med obligatorisk vedligehold:

Kombinationsgravsted 1 kisteplads                                         977,89 kr./år

Kombinationsgravsted 2 kistepladser                                  1303,84 kr./år

Kisteplads med plade i plæne                                                       651,93 kr./år  

2 kistepladser med plade i plæne                                               782,33 kr./år

Urneplads med plade i plæne (2 Urner)                                  521,54 kr./år

Anonym grav kiste                                                                               232,16 kr./år

Anonym grav urne                                                                               139,29 kr./år

 

Vase til plade i plæne kan tilkøbes for kr. 270,00 pr. stk.

___________________________________________________________________________________________________________

Vedligeholdelse af gravsted:

Man kan selv passe sit gravsted, eller indgå en aftale med kirkegården om pasning.

 

Vedligeholdelse årlig aftale:

1 kisteplads                         870,58 kr./år

2 kistepladser                  1160,78 kr./år

3 kistepladser                  1450,98 kr./år

Urnegravsted                    580,38 kr./år

Faktura for årlig vedligehold udsendes i januar.

 

Vedligeholdelse flerårig aftale (legat):

1 kisteplads                        977,89 kr./år

2 kistepladser                  1303,84 kr./år

3 kistepladser                  1629,83 kr./år

urnegravsted                     782,20 kr./år

Den reelle pris for flerårige aftaler vil blive beregnet ud fra aftalens løbetid.

___________________________________________________________________________________________________________

Forårs- og sommerblomster:

Stedmoderblomster plantes sidst i marts/først i april. Isbegonier plantes i juni. For begge gælder at der betales efter aftalt antal. Der ydes ikke grogaranti.

Stedmoderblomster:      20,81 kr./stk.

Isbegonier:                            20,94 kr./stk.

___________________________________________________________________________________________________________

Granpyntning:

Granpyntning tilbydes til alle gravstedsformer.

 

1 kisteplads                                          723,33 kr./år

2 kistepladser                                     964,45 kr./år

3 kistepladser                                   1205,55 kr./år

4-5 kistepladser                              1446,65 kr./år

Kombinationsgravsted                   482,23 kr./år

Kvadrat                                                    723,33 kr./år

Urnegravsted                                       482,23 kr./år

Plade i plæne                                        250,15 kr./år

___________________________________________________________________________________________________________

Kirkegårdens timelønssats:              518,95 kr./time.

Alle priser er inklusive moms. Der tages forbehold for trykfejl.

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Vejledning om gravstedspleje og vedligeholdelse i Grene Provsti:

 

                                                                              LEGAT           ÅRLIG REGNING                PRIVAT

Renholdelse                                                           Incl.                          Incl.                            Tilkøb

Beskæring                                                               Incl.                          Incl.                            Tilkøb

Supplering af grus                                               Incl.                          Incl.                            Tilkøb

Rensning og opretning mindesten            Incl.                          Incl.                            Tilkøb

Opretning efter jordsætning                        Incl.                          Incl.                            Tilkøb

Fjernelse af visne buketter og andet        Incl.                          Incl.                            Tilkøb

Fornyelse af udgåede planter                       Incl.                        Tilkøb                          Tilkøb

Fornyelse af forvoksede planter                 Incl.                        Tilkøb                          Tilkøb

Omlægning af gravsted                                   Tilkøb                     Tilkøb                         Tilkøb

Rydning og omlægning begravelse           Tilkøb                     Tilkøb                         Tilkøb

Rydning ved udløb                                                Incl.                        Tilkøb                         Tilkøb

 

Ydelser:

Forårs- og sommerblomster(tilkøb af vanding er obligatorisk):Planter, plantning, gødning, fjernelse

Granpyntning: Materialer, vedligehold granpynt, fjernelse

 

Ydelser vedr. § 37                                                           Medlem af folkekirken      ikke medlem

Gravning, tilkastning og planering af kistegrav      100 % rabat                      Ingen tilskud

Urnenedsættelse                                                                     100 % rabat                      Ingen tilskud

Benyttelse af kapel                                                                 100 % rabat                      Ingen tilskud

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Henvendelse om erhvervelse og fornyelse af gravsteder,

samt vedligeholdelsesaftaler sker til graver:

Britt Hygum Pedersen

Omme Landevej 5-7, 7200 Grindsted

40968035

Filskovkirke@gmail.com