Vielse

Vielse

Ønsker I at blive gift, skal I rette henvendelse til sognepræsten på tlf. 75 34 50 61 eller ken@km.dk, og aftale tidspunkt for vielsen. Parret skal anskaffe en prøvelsesattest på borger.dk. Dette kan dog tidligst foretages 4 måneder før vielsen.

 

Navneændring på bryllupsdagen

Navneændring på bryllupsdagen er gratis. Du kan søge om at ændre dit navn på bryllupsdagen, således at du og din ægtefælle får navnefællesskab ved vielsen og navnet kommer til at fremgå af din vielsesattest. Det sker på www.borger.dk