Udtrædelse og genoptagelse i folkekirken

Udtrædelse af Den Danske Folkekirke

Ønsker man at melde sig ud af Den Danske Folkekirke skal dette ske skriftligt eller ved personlig henvendelse til sognepræsten. Det anbefales, at man ved udmeldelse fortæller sine pårørende om sin beslutning, så de ikke bliver overraskede i tilfælde af dødsfald.
Når man er meldt ud af folkekirken, har man ikke samme ret til kirkelig betjening som folkekirkens medlemmer. Man kan f.eks. kun blive viet i folkekirken, hvis mindst den ene af brudeparret er medlem af den. Og man kan kun blive begravet med bistand af en præst i folkekirken, hvis man er medlem af den, når man dør.

 

Optagelse i Den Danske Folkekirke

Man kan kun være medlem af Den Danske Folkekirke, hvis man er døbt. En person, der bliver døbt i folkekirken, bliver samtidig medlem af den. Det gælder, uanset om den, der bliver døbt, er et spædbarn, et større barn eller en voksen.
Langt de fleste af folkekirkens medlemmer er blevet medlemmer ved at blive døbt i den. Det er imidlertid også muligt at blive medlem af folkekirken, hvis man er døbt i et andet kristent trossamfund.Genindtræden i Den Danske Folkekirke

Ønsker man at genindtræde i folkekirken, er dette muligt ved henvendelse til en af sognets præster.